Dane adresowe

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej

ul. Ogrody Zamkowe 5

55-300 Środa Śląska

tel: 71 317 27 60 (centrala)

Numery wewnętrzne:

Sekretariat: psse.srodaslaska@pis.gov.pl

Oddział Ekonomiczno – Administracyjny: adm@pssesrodaslaska.pl


Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek w godzinach 7:30 – 15:05


W celu złożenia pisma drogą elektroniczną należy zalogować się na platformę EPUAP

ADRES SKRYTKI EPUAP PSSE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

/PSSE_SRODA_SLASKA/SkrytkaESP


W przypadku pilnej konieczności interwencji Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej

Proszę dzwonić:

– Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej –

telefon alarmowy: 601 738 022

lub telefon alarmowy:

– Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu –

telefon: 605 883 227