Komunikat w sprawie placówek wykonujących laboratoryjne badania diagnostyczne w kierunku zakażenia pandemicznym wirusem grypy A H1N1

Uprzejmie zawiadamiamy, że próbki materiału klinicznego do badań w kierunku zakażenia pandemicznym wirusem grypy A/H1N1/v mogą być kierowane przez placówkę zlecającą takie badanie do najbliższego dla tej placówki laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE), która jest zdolna do prowadzenia tego rodzaju …

Czytaj Więcej...