Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

KOMUNIKAT XI dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartościnarażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji2000/39/WE. Pobierz: Komunikat-XI.pdf KOMUNIKAT XII dotyczy stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS …

Czytaj Więcej...

KOMUNIKAT NIZP

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dotycząca mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej. Pobierz: opinia-NIZP-PZH-w-sprawie-zaleceń-dla-klimatyzacji_COVID19-4.pdf

Czytaj Więcej...