E. coli O104 STEC

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21.06.2011 r. (stan na dzień 20.06.2011 r.) w związku z wystąpieniem na terenie Niemiec ognisk zachorowań wywołanych E. coli O104 (STEC) 

Informacja w sprawie badań w kierunku werotoksycznych pałeczek E.coli O104 (EHEC/VTEC/STEC) – NIZP-PZH

Ulotka – 5 kroków do bezpieczniej żywności

Informacje dla osób podróżujących i przyjeżdżających z Niemiec w związku z wystąpieniem na terenie Niemiec ognisk zachorowań wywołanych E. coli O104 (STEC)

Informacje dla lekarzy w związku z wystąpieniem na terenie Niemiec ogniska zachorowań wywołanych E.coli O104 (EHEC/VTEC/STEC) 

Jak uniknąć zachorowań wywołanych przez chorobotwórcze E.coli – NIZP-PZH