Europejska Kampania Na Rzecz Bezpieczeństwa Eksploatacji Maszyn, Urządzeń i Budynków

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

zachęca przedsiębiorców, którzy swoimi działaniami poprawiają warunki pracy w zakładach do wzięcia udziału w

Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP

 

W tej edycji kampanii zostaną przyznane nagrody przedsiębiorstwom lub organizacjom, które w wyjątkowy i innowacyjny sposób przyczyniły się do promowania zintegrowanego zarządzania eksploatacją maszyn, urządzeń i budynków.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: dla firm zatrudniających poniżej 100 pracowników oraz dla firm zatrudniających powyżej 100 pracowników.

Szczegółowe informacje na temat kampanii oraz konkursu znajdują się na stronie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy:

osha.europa.eu/pl/campaigns

osha.europa.eu/pl/campaigns/hw2010/about

osha.europa.eu/fop/poland/pl