Informacja opisowa na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego

informacja opisowa na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego w powiecie średzkim w województwie dolnośląskim   w 2013 roku

 

 • W okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 pracownika  ds. Higieny dzieci i młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej ocenił przygotowanie szkół funkcjonujących na terenie Powiatu Średzkiego na przyjęcie uczniów. Ponadto ostatecznej oceny dokonano również na podstawie informacji uzyskanych drogą elektroniczną od Dyrektorów, które nie były skontrolowane.

 • Na terenie Powiatu średzkiego funkcjonuje ogółem szkół, w tym 4 szkoły podstawowe  i 4 gimnazja funkcjonujące samodzielnie oraz 9 zespołów szkół, w skład których ogółem wchodzi 9 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 4 przedszkola i 2 placówki innej formy wychowania przedszkolnego.

 • Kontrole szkół przeprowadzono w dniach 23 – 30 sierpnia 2013r.Ogółem skontrolowano trzynaście szkół, w tym cztery szkoły podstawowe,dwa gimnazja i siedem zespołów szkół. Informacje pisemne dotyczące przygotowania tych szkół do nowego roku uzyskano z dwóch gimnazjów funkcjonujących samodzielnie i dwóch zespołów.

 • W dwunastu skontrolowanych szkołach przeprowadzono głównie bieżące prace  remontowe części pomieszczeń, w jednej szkole – w gimnazjum samodzielnym nie przeprowadzano żadnych remontów, przeprowadzono tylko drobne prace konserwatorskie i generalne prace porządkowe pomieszczeń i terenu szkoły.

–   Remonty bieżące przeprowadzono najczęściej w salach dydaktycznych, rzadziej  w blokach żywieniowych, w zapleczu sanitarnym i bloku sportowym.

–   Bieżące remonty dotyczyły również często korytarzy, świetlic, schodów zewnętrznych,klatek schodowych, rzadziej pomieszczeń administracyjnych, bibliotek. W znacznej części szkół naprawiano dachy lub zmieniano pokrycie dachowe budynków szkolnych.

–    W dniu kontroli w czterech szkołach skontrolowanych, w tym w dwóch szkołach      podstawowych i dwóch zespołach szkół wszystkie prace remontowe i porządkowe były zakończone, nie planowano już remontów do końca wakacji. W pięciu prace remontowe były zakończone, trwały prace porządkowe w nieznacznym zakresie.

–     W trzech szkołach trwały zarówno prace remontowe jak i porządkowe. Zakres prac  był    nieznaczny, z wyjątkiem jednego zespołu szkół, w którym zakres prac był szerszy.

–     Dyrektorzy szkół, w których trwały prace remontowe i/lub porządkowe przewidywali   pełne przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego w terminie do dnia   29 lub 30  sierpnia 2013r.

–    Ponadto w jednym zespole szkół wszelkie prace remontowe były zakończone. Oczekiwano jeszcze na realizację zamówienia sześciorga drzwi do ustępów, które miało być zrealizowane w terminie do dnia 12 września 2013r. Szkoły nie zaliczono do szkół przygotowanych do nauki. Dyrektor szkoły w sierpniu 2013r. zaangażowany

          był w przygotowywanie gminnej imprezy masowej, która zorganizowana była również   na terenie szkoły.

–   Wg oświadczenia dyrektorów szkół prace nie przeciągną się na czas nauki. Nie wykonano wszystkich zaleceń określonych w decyzjach Państwowego Inspektora Sanitarnego w związku z niewystarczającą ilością środków finansowych.

–      We wszystkich szkołach przeprowadzono generalne sprzątanie obejmujące m. in. mycie i  czyszczenie okien, drzwi, podłóg, sprzętu meblowego, sportowego, urządzeń sanitarnych, lamperii, gablot, tablic informacyjnych, odkurzanie ścian i sufitów,  pranie firan, mycie i czyszczenie dywanów, koszenie trawników, zamiatanie i grabienie terenu.

W dwóch szkołach do prac porządkowych na wysokości zatrudniono firmy zewnętrzne, tj. do mycia okien w 1 Hali Sportowo – Widowiskowej oraz do mycia okien  i konstrukcji dachu w 1 Hali Sportowo – Widowiskowej.

–      We wszystkich szkołach wykonano przegląd posiadanych sprzętów i urządzeń, dokonano ich napraw w nieznacznym zakresie i bieżących niezbędnych konserwacji. Prace konserwatorskie wykonano m.in. w zakresie wymiany zużytych jarzeniówek i żarówek, naprawy zamków i klamek w drzwiach, dokręcania śrubek w stolikach uczniowskich naprawy spłuczek, modernizacji pisuarów.

–    Inne prace wykonywane w szkołach, m.in. pielęgnacja terenów zielonych, regulacje korony drzew, przeglądy różnych sprzętów i urządzeń, wyposażenie szkół w nowe meble certyfikowane..

      Część remontów wykonywały firmy zewnętrzne, we wszystkich obiektach remonty wykonywali pracownicy gospodarczy szkoły.

–     Informacje na temat oceny stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2013/2014 zostały przekazane organom prowadzącym skontrolowane szkoły.

 1. 4.     Podsumowanie:
 • W szkołach przeprowadzono głównie bieżące remonty pomieszczeń,  nie przeprowadzano remontów generalnych pomieszczeń, budynków. Obiektów szkolnych nie rozbudowywano.
 • W znacznej części szkół przeprowadzano remonty dachów budynków szkolnych – likwidacje nieszczelności, wymiana pokrycia dachowego.
 • Podczas wakacji wymieniono również znaczną ilość opraw oświetleniowych na nowe.
 • Na terenie 1 szkoły podstawowej trwa budowa sali gimnastycznej, której zakończenie przewidywane jest w miesiącu listopadzie 2014r.
 • Ponadto obiekty szkolne wyposażono w nowe certyfikowane stoliki i krzesła uczniowskie, szafki dydaktyczne, regały szatniowe, w atestowane dywany, pojedyncze obiekty w kserokopiarkę, w tablicę. Zwiększono bezpieczeństwo uczniów w niektórych  szkołach – zmodernizowano monitoring szkoły, założono monitoring, założono domofon przy bramce w ogrodzeniu szkoły.
 • Przeprowadzono przeglądy placów zabaw, obiektów szkolnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny warunków nauki.
 • W jednej szkole nie przeprowadzano w ogóle remontów, przeprowadzono tylko prace    generalne prace porządkowe i drobne prace konserwatorskie.