Informacje dotyczące zasad korzystania z sal zabaw dla dzieci

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej zwraca się do rodziców i opiekunów dzieci korzystających z sal zabaw dla dzieci o zachowanie w nich szczególnej ostrożności. Sale zabaw dla dzieci stały się ostatnio bardzo popularnym miejscem spędzania czasu.Sale te utworzone są przeważnie na osiedlach, w centrach handlowych i rekreacyjnych.Wyposażone są w bardzo atrakcyjne urządzenia zabawowe, tj. w baseny z piłkami, labirynty z przeszkodami, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe itp. W placówkach tych można również zorganizować przyjęcia okolicznościowe dla swoich dzieci. W okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych – jesienią i zimą gdy pogoda nie sprzyja zabawom na świeżym powietrzu z sal zabaw korzysta znacznie większa liczba dzieci niż w okresie wiosenno-letnim.
Zgodnie ze stanowiskiem Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny dzieci szczególnie do 2 roku życia z powodu niedojrzałego układu odpornościowego stanowią grupę ryzyka dla większości chorób zakaźnych.

Zabawa w basenie z piłkami może być źródłem narażenia na czynniki chorobotwórcze przenoszone drogą pokarmową i kontaktową. Ryzyko narażenia wzrasta gdy w zabawie udział biorą dzieci przeziębione lub z rozpoczynającą się infekcją. Ponadto  małe dzieci podczas zabawy mogą wymiotować lub oddać mocz, kał. Wówczas występuje ryzyko kontaktu z wydzielinami i wydalinami dla innych dzieci.

Podczas korzystania z różnych urządzeń zabawowych mogą wystąpić urazy i złamania,np. w wyniku naskoczenia przez dziecko na inne przebywające już w basenie.

Dzieci chorujące, np. na astmę, epilepsję lub inne choroby, które mogą upośledzać ich sprawność powinny być otoczone szczególną opieką rodziców i opiekunów.

Placówki opieki dziennej nad dziećmi prowadzone są przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Przepisy prawne nie określają szczegółowych wymagań higienicznych dotyczących warunków pobytu dzieci w placówce opieki dziennej. Do otwarcia obiektu potrzebna jest zgoda Inspekcji Sanitarnej, ale funkcjonująca już placówka nie podlega kontroli Inspektora Sanitarnego.

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opieki dziennej nad dziećmi powinien prowadzić tą działalność w warunkach nie zagrażających zdrowiu i życiu podopiecznych. Prowadzący salę zabaw dla dzieci sam ustala regulamin korzystania z obiektu, co nie gwarantuje obecności w nim zapisów dotyczących zachowania bezpieczeństwa czy przestrzegania podstawowych zasad higieny. Utrzymanie czystości i porządku, właściwego stanu technicznego sal zabaw zależy od stopnia świadomości i dobrej woli prowadzącego działalność.

Szczególną czujność muszą zachować rodzice i opiekunowie dzieci, którzy powinni podnosić swoją świadomość na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z atrakcyjnych miejsc zabaw.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej mając na uwadze zdrowie  i dobro dzieci postanowił objąć nadzorem sanitarnym wszystkie placówki pobytu dzieci na terenie powiatu średzkiego niezależnie przez kogo są prowadzone.

Stwórzmy bezpieczne i przyjazne miejsce zarówno dla dzieci jak i rodziców lub opiekunów.

Podczas korzystania z sali zabaw zadbajmy o bezpieczeństwo wszystkich pociech. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny, przede wszystkim o myciu rąk przed i po zabawie. Nie zabierajmy dzieci przeziębionych, dzieci z biegunką do sali zabaw.