IV edycję konkursu pt. „Szkoła wolna od używek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny organizuje IV edycję konkursu pt. „Szkoła wolna od używek”.
Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadpodstawowych organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
W konkursie mogą wziąć udział także szkoły ponadpodstawowe, które nie uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Konkurs organizowany jest w ramach utrzymania trwałości rezultatów Projektu KIK/68 pt. ”Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

W obecnej edycji zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe oceniane będą na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.

Prace konkursowe ze szkół miasta Środa Śląska należy przekazać do:

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej,
ul. Ogrody Zamkowe 5,
w terminie do dnia 8 kwietnia 2020r.

klauzula-GIS-niepełnoletni.docx

klauzula-GIS-pełnoletni.docx