Kampania 2016–17: „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

Kampania 2016–17: „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

Bezpieczne i zdrowe warunki pracy przez całe życie zawodowe są dobre dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Takie jest główne przesłanie kampanii
„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17

Kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17 przyświecają cztery główne cele:

1. promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego;
2. zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego;
3. umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej;
4. wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

Kto może wziąć udział? Jak można wziąć udział?

Kampania jest otwarta dla osób fizycznych oraz organizacji dowolnej wielkości ze wszystkich sektorów, także małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą w niej wziąć udział między innymi:
• menedżerowie, kierownicy i pracownicy;
• związki zawodowe oraz przedstawiciele ds. BHP;
• specjaliści w zakresie BHP i zasobów ludzkich;
• stowarzyszenia zawodowe;
• podmioty świadczące usługi w zakresie szkolenia i kształcenia.

Wydarzenia w ramach kampanii

• Inauguracja kampanii: 14 kwietnia 2016 r.
• Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: październik 2016 i 2017 r.
• Prezentacja konkursu dobrych praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”: kwiecień 2017 r.
• Spotkanie kończące kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”: listopad 2017 r.

Link do strony – Healthy Workplaces for All Ages:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P34000152491452165180076