Kampania społeczna w ramach Projektu KIK/68 pn. “Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość”

Melanż. oczekiwania vs. rzeczywistość”

– najważniejsze informacje o kampanii –

 1. Skrócony opis kampanii

Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” to ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Kampania potrwa do końca marca 2017 r.

 1. Cele kampanii

 • zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek;

 • rozpowszechnienie wiedzy na temat wpływu uzależnień na życie człowieka;

 • promocja zdrowego trybu życia, wolnego od nałogów.

 1. Adresaci kampanii

 • młodzież: najważniejszymi adresatami kampanii są nastolatkowie w wieku 15-19 lat;

 • rodzice;

 • nauczyciele i pedagodzy.

 1. Organizator i partnerzy projektu

 • Organizatorem kampanii jest Główny Inspektorat Sanitarny (www.gis.gov.pl)

 • Partnerem merytorycznym kampanii jest Fundacja Edukacji Społecznej (www.fes.edu.pl)
 • Kampania realizowana jest w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” (www.zdrowiewciazy.pl)

 • Partnerami Projektu są:

  • Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (www.narkomania.gov.pl)
  • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl)
  • Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (www.imw.lublin.pl)
  • Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi (www.imp.lodz.pl)

 

 • Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (www.programszwajcarski.gov.pl)

 

 1. Najważniejsze elementy kampanii

 • 10 spotów video podzielonych w zależności od rodzajów używek i oczekiwań wobec nich oraz kluczowego czynnika demograficznego – płci

 • spot zachęcający młodzież do wejścia na stronę kampanii: „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/fs7RzILuCDc

 • strona internetowa kampanii dostępna pod adresem: www.melanz.tvNajważniejsze elementy strony:

 • test „Jakim typem melanżowicza jesteś?” – utrzymany w konwencji popularnych quizów wiedzowo-rozrywkowych; dostarcza badanemu wiedzę o działaniu poszczególnych używek i negatywnych skutkach korzystania z nich;

 • rozszerzone informacje na temat alkoholu i substancji psychoaktywnych;

 • lista kontaktów do organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień;

 • informacje o projekcie.

 1. Najważniejsze wyniki badań1 przeprowadzonych na potrzeby kampanii

 • najbardziej powszechną używką wśród polskich nastolatków jest alkohol – 90% piło (choć raz w swoim życiu) napoje alkoholowe

 • 65% polskich nastolatków paliło przynajmniej raz w swoim życiu papierosy

 • jedna trzecia polskich nastolatków paliła przynajmniej raz w swoim życiu marihuanę i substancje podobne

 

 • aż 4% polskich nastolatków próbowało przynajmniej raz w swoim życiu MDMA lub substancji podobnych

 

 • aż 4% polskich nastolatków próbowało przynajmniej raz w swoim życiu amfetaminy lub substancji podobnych

 • 30% polskich nastolatków nie potępia, gdy inni upijają się raz na tydzień, próbują LSD lub innego halucynogenu bądź extasy

 • jedna trzecia polskich nastolatków jest przekonana, że zażywanie używek od czasu do czasu nie niesie za sobą ryzyka uzależnienia

 • 28% polskich nastolatków uważa, że ich wyobrażenia dotyczące stosowania używek sprawdzają się w rzeczywistości

 

 • co drugi polski nastolatek żałuje swojego zachowania w trakcie imprezy

 1. Twórcy kampanii

 • Fabryka Komunikacji Społecznej (www.fks.com.pl): przygotowanie strategii i kreacji kampanii, realizacja projektu

 • Propeller Film Sp. z o.o. (www.propellerfilm.pl): produkcja spotów kampanii

 • Bartosz Piotrowski: reżyser i autor zdjęć do spotów kampanii

1 Źródło: Badanie „Używki w świecie polskiej młodzieży” przeprowadzone przez Kantar Public (dawniej TNS Polska) metodą wywiadów internetowych (CAWI), w dniach 28.12.2016 r. – 8.01.2017 r., na reprezentatywnej próbie 500 Polaków w wieku 15-19 lat.

Warszawa, 26 stycznia 2017 r.

Czy wiesz, jak Cię widzą inni na melanżu…? – pyta nastolatków Główny Inspektorat Sanitarny

Piękne, atrakcyjne nimfy w zderzeniu z brudnym przejściem podziemnym… Plastikowy kasownik zamiast czułego kochanka… Raperskie flow w kontraście do żenującego bełkotu. W ten innowacyjny sposób Główny Inspektorat Sanitarny chce zwrócić uwagę młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Właśnie wystartowała ogólnopolska kampania „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”.

Celem projektu jest uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z uzależnienia od różnych substancji, pokazanie negatywnych skutków korzystania z używek oraz promocja zdrowego stylu życia.

Jak wynika z przeprowadzonych w styczniu 2017 roku badań 90% polskich nastolatków ma za sobą pierwsze doświadczenia z alkoholem, dwie trzecie paliło przynajmniej raz w swoim życiu papierosy, a co trzeci marihuanę i substancje podobne1. Jednocześnie co drugi nastolatek żałuje swojego zachowania w trakcie imprezy2.

Badania te pokazują, jak istotne jest podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży.Szukaliśmy sposobu na przekonanie nastolatków, że używki mogą być nie tylko groźne, ale wpływają na ich wizerunek w grupie rówieśniczej – mówi Marcin Bombrych, Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego. – „Pokazujemy nastolatkom, że wyobrażenia związane z oddziaływaniem używek na organizm i wizerunek towarzyski, w zderzeniu z rzeczywistością bywają rozczarowujące, a ich zachowanie pod wpływem tych substancji często jest żenujące. Przede wszystkim chcemy przemówić do wyobraźni młodzieży, pozostawiając ich z refleksją, a nie gotową tezą” – dodaje.

W ramach kampanii powstało 10 spotów video. Zobaczymy w nich skrajnie kontrastowe obrazy, pokazujące, jak rzeczywistość bezwzględnie weryfikuje oczekiwania wobec używek. W jednym z nich dziewczyna wciąga do nosa proszek, zakłada słuchawki, tańczy, wzbudza zachwyt wśród przechodniów. Chwilę później widzimy tę samą dziewczynę, zamroczoną działaniem narkotyku, która wije się w niekontrolowany sposób. Która wizja jest prawdziwa? Czy chcecie znaleźć się w takiej sytuacji? Kampania pozostawia te pytania otwarte i skłania do refleksji.

Dodatkowo powstała również strona internetowa www.melanz.tv. Jej głównym elementem jest test „Jakim typem melanżowicza jesteś?” utrzymany w konwencji popularnych quizów wiedzowo-rozrywkowych. Zarówno pytania, jak i wynik testu, mimo że pisane lekkim

językiem, dają badanemu wiedzę o działaniu poszczególnych używek i negatywnych skutkach ich używania. Dodatkowo na stronie kampanii młodzież znajdzie rozszerzone informacje na temat alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz listę kontaktów do organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień.

W ramach kampanii zaplanowano również szereg działań dodatkowych, m.in. współpracę
z influencerami oraz produkcję limitowanej linii odzieży. Kampania „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” jest adresowana także do rodziców, opiekunów i pedagogów, dla których przygotowano serię artykułów pomagających m.in. zrozumieć, jak rozmawiać z nastolatkami o używkach oraz jak rozpoznać pierwsze oznaki uzależnienia.

Kampania potrwa do końca marca 2017 r. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej. Partnerem merytorycznym kampanii jest Fundacja Edukacji Społecznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
www.melanz.tv.

Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” – ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny. Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Kampania potrwa do końca marca 2017.

1 Źródło: Badanie „Używki w świecie polskiej młodzieży” przeprowadzone przez Kantar Public (dawniej TNS Polska) metodą wywiadów internetowych (CAWI), w dniach 28.12.2016 r. – 8.01.2017 r., na reprezentatywnej próbie 500 Polaków w wieku 15-19 lat.

2 Ibidem.