kik 68- kampania

Działania zrealizowane przez PSSE w Środzie Śląskiej

w ramach „ Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”kik 68- kampania “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”

Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej w dniu

16 kwietnia 2015r. zorganizowano szkolenie dla kobiet – podopiecznych GOPS-u.Spotkanie miało na celu zmianę zachowań zdrowotnych przyszłych matek oraz poprawę zdrowia ich potomstwa prowadzone było przez Dyrektora mgr inż Annę Wojtasińską -Żygadło oraz pracowników sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w PSSE Środa Śląska .Celem kampanii “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” jest zwiekszenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania.

Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym,ciężarne oraz ich rodziny

i bliscy.

Ponadto osoby przebywajace na szkoleniu otrzymały ulotki dot.w/w kampanii oraz informację o stronie internetowej. www.zdrowiewciazy.pl