KIK/68

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!

 

Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną realizowaną w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Kampania potrwa do końca 2016 roku, w trakcie jej trwania pojawią się spoty telewizyjne i radiowe, broszury, ulotki edukacyjne i plakaty,  billboardy oraz spoty na nośnikach LCD w tramwajach i autobusach. Wzmocnieniem dla działań w mediach będą imprezy w środowiskach lokalnych realizowane przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także poradnictwo prowadzone przez przeszkolony personel medyczny.

Celem kampanii Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.

Według badań GIS z 2012 roku 2,2% polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7% pali papierosy, a aż 10,1% spożywa alkohol. Dodatkowo 22,5% ciężarnych jest codziennie narażonych na wdychanie dymu tytoniowego w domu.

O ile 90,2% kobiet, jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwijającego się płodu, uznaje aktywne palenie tytoniu, świadomość na temat szkodliwości picia alkoholu jest dużo niższa. Nadal wiele Polek uważa, że picie niewielkich ilości alkoholu w trakcie ciąży nie jest szkodliwe dla płodu (2,5%). Niektóre z nich są zdania, że picie dużych ilości alkoholu nie jest w ogóle ryzykowne.

Niepokojącym jest również fakt, że aż 56,5% kobiet ciężarnych nie uzyskało od lekarza informacji na temat skutków spożycia alkoholu w ciąży. Co gorsza, 1,4% Polek dowiadywało się w gabinecie lekarskim, że picie małej ilości alkoholu w ciąży jest dopuszczalne lub nawet zalecane. W konsekwencji w 2012 roku u 0,5% badanych dzieci z wadami wrodzonymi stwierdzano cechy alkoholowego zespołu płodowego (FAS) w postaci m.in. niedorozwoju płytek paznokciowych, krótkich szpar powiekowych, braku rynienki nosowo-wargowej, zeza, cienkiej górnej wargi i krótkiej szyi.

Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF (15 195 047 PLN), z czego wartość dofinansowania Projektu przez stronę szwajcarską wynosi 85% i obejmuje kwotę 3 438 691 CHF (12 915 789 PLN), pozostałe 15% w kwocie 606 828 CHF (2 279 258 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

Więcej informacji na stronach: www.zdrowiewciazy.pl oraz www.e-stawiamnazdrowie.pl

LINKI DO SPOTÓW :

https://www.youtube.com/user/GlownyInspektoratSan

oraz

https://artgraph.wetransfer.com/downloads/348be51cbfc338e09b5d044ecc1b35a720150115134246/cec241f9b8b5f43d0cc8f728eb306c4620150115134246/b23466


MATERIAŁY DOTYCZĄCE KAMPANI KIK/68 DO POBRANIA PONIŻEJ :

Metryczka BALONIK Kobieta w ciąży_1x30s_19122014
Metryczka-BALONIK-Kobieta-w-ciąży_1x30s_19122014.pdf

Metryczka BALONIK Nastolatka_1x30s_19122014
Metryczka-BALONIK-Nastolatka_1x30s_19122014.pdf

Metryczka BALONIK Rodzina_1x30s_19122014
Metryczka-BALONIK-Rodzina_1x30s_19122014.pdf

Prezentacja Power Point z logo SWISS i MZ

gis Broszura RODZINA_v06int
gis-Broszura-RODZINA_v06int.pdf

gis Ulotki Ciaza_A5_v6int
gis-Ulotki-Ciaza_A5_v6int.pdf

gis Ulotki Rodzina_A5_v6int
gis-Ulotki-Rodzina_A5_v6int.pdf

gis_Broszura_Ciaza_v06int
gis_Broszura_Ciaza_v06int.pdf