Komunikat alergeny

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

ul. Ogrody Zamkowe 5, 55-300 Środa Śląska

e-mail: psse.srodaslaska@pis.gov.pl

tel./fax: (71) 317 27 60

REGON: 930960757,  NIP: 913-134-10-25

                                                                                                   Środa Śląska, 01 czerwca 2015 r.

                                       KOMUNIKAT                               

           

            W związku z wejściem w życie w dniu 13 grudnia 2014 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w części dotyczącej  m.in. zamieszczania przejrzystych i pełnych informacji o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji.

            W myśl wyżej cytowanego rozporządzenia podmioty prowadzące działalność  o charakterze żywienia zbiorowego w tym również małej gastronomii powinny zawierać informacje dotyczące substancji lub produktów użytych do przygotowania posiłków mogących powodować alergie lub reakcje nietolerancji ( zgodnie z Załącznikiem II  do w.w. Rozporządzenia) w swoich menu.