Komunikat w sprawie placówek wykonujących laboratoryjne badania diagnostyczne w kierunku zakażenia pandemicznym wirusem grypy A H1N1

Uprzejmie zawiadamiamy, że próbki materiału klinicznego do badań w kierunku zakażenia pandemicznym wirusem grypy A/H1N1/v mogą być kierowane przez placówkę zlecającą takie badanie do najbliższego dla tej placówki laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE), która jest zdolna do prowadzenia tego rodzaju diagnostyki.
Obecnie są to WSSE w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

→     Laboratorium WSSE w Białymstoku
Ul. Legionowa 8
15-099 Białystok
Tel. (85) 740 85 62
www.wsse.bialystok.pl

→     Laboratorium WSSE w Bydgoszczy
Ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz
Tel. (52) 376 18 59
www.pwisbydgoszcz.pl

→     Laboratorium WSSE w Gdańsku
Ul. Dębinki 4
80-211 Gdańsk
Tel. (58) 344 73 00 wew. 272 (od poniedziałku do piątku do godz. 15)
Tel. alarmowy (w dni wolne od pracy) 605 602 195
www.wsse.gda.pl

→     Laboratorium WSSE w Katowicach
Ul. Raciborska 39
40-957 Katowice
Tel. (32) 351 23 00
www.wsse.katowice.pl

→     Laboratorium WSSE w Krakowie
Ul. Prądnicka 76
31-202 Kraków
Tel. (12) 254 94 85
http://wsse.krakow.pl

→     Laboratorium WSSE w Łodzi
Ul. Wodna 40
90-046 Łódź
Tel. (42) 253 63 50, 253 63 51
www.pis.lodz.pl

→     Laboratorium WSSE w Olsztynie
Ul. śołnierska 16
10-560 Olsztyn
Tel. (89) 524 83 00
www.wsse.olsztyn.pl

→     Laboratorium WSSE w Poznaniu
Ul. Nowowiejskiego 60
61-734 Poznań
Tel. (61) 854 49 02, 854 49 03
wssepoznan.pis.gov.pl

→     Laboratorium WSSE w Warszawie
Ul. śelazna 79
00-875 Warszawa
Tel. (22) 620 90 01 do 06 wew. 106 lub 154
www.wsse.waw.pl

→     Laboratorium WSSE we Wrocławiu
Ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77
50-950 Wrocław
Tel. (71) 328 70 55 w. 135, 137, 169
http://wssewroclaw.pis.gov.pl