Koronawirus – Pomoc konsularna dla obywateli Ukrainy

Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie

Kierownik: Oleg Mandiuk
Consul General

Adres: al. Beliny-Prażmowskiego 4, 31-514 Kraków
Telefon: +48 12 429 60 66, +48 12 429 45 22, +48-787-513-901 (WYŁĄCZNIE w sytuacjach nagłych zagrożenia życia lub zdrowia obywateli ukraińskich)
Faks: +48 12 429 29 36
Email: gc_plk@mfa.gov.ua
Strona internetowa: https://krakow.old.mfa.gov.ua
Godziny otwarcia: Poniedziałek: 9:00-12:00 Wtorek:  9:00-12:00 Środa:  9:00-12:00 Czwartek: 13:00 – 16:00  Piątek: 9:00-12:00
Zasięg odpowiedzialnosci: Województwa Dolnośląskie, Małopolskie, Opolskie, Śląskie, Świętokrzyskie
Uwagi: Poza godzinami pracy urzędu pomoc konsularna na rzecz obywateli Ukrainy świadczy się w przypadkach katastrof przemysłowych, aktów terrorystycznych, klęsk żywiołowych, zamieszek, zagrożenia życia lub zdrowia obywateli Ukrainy. Telefon alarmowy Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie. Prosimy o kontakt WYŁĄCZNIE w sytuacjach nagłych zagrożenia życia lub zdrowia: +48-787-513-901