Nadzór nad warunkami procesu nauczania

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej uprzejmie informuje, że pracownik ds. Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w roku szkolnym 2010/2011 przeprowadzi kontrole 10% nadzorowanych szkół podstawowych w celu oceny warunków nauczania – uczenia się z zastosowaniem arkuszy oceny zawartych w Poradniku do oceny higieny procesu nauczania-uczenia się w szkole podstawowej wydany przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 

1) Poradnik do oceny higieny procesu nauczania (*.pdf) – pobierz
2) Arkusze oceny higieny procesu nauczania (*.zip) – pobierz
3) Wzór podsumowania (*.doc) pobierz
4) Wzory tabel excel wypełnianych po kontroli przez pracownika PSSE w Środzie Śląskiej (*.zip) pobierz