Majątek

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej posiada w stałym zarządzie budynek, będący siedzibą PSSE, stanowiący własność Skarbu Państwa.Majątek Stacji stanowi sprzęt i aparaturę niezbędną do wykonywania zadań statutowych.