Sekcja ds. Administracyjno-Gospodarczych i Pracowniczych

Pokój nr 15 (I piętro)

 tel./fax. (071) 317 27 60 wew. 28