Poradnik dotyczący procedury Niebieskich Kart

Departament Matki i Dziecka uprzejmie informuje, że Najwyższa Izba Kontroli zaleciła podjęcie działań na rzecz zwiększenia zaangażowania jednostek służby zdrowia w realizację działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Również, Najwyższa Izba Kontroli we współpracy z Instytutem Psychologii Zdrowia opracowała zwięzły poradnik dotyczący procedury Niebieskich Kart znajdujący się w załączniku do niniejszej wiadomości.

Ponadto, informujemy o możliwości pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia kwestionariuszy oceny ryzyka występowania przemocy wobec dzieci oraz wobec osób dorosłych wraz z algorytmami postępowania w przypadku podejrzenia występowania przemocy wobec dziecka oraz wobec osoby Dorosłej. Kwestionariusze i algorytmy dostępne są pod linkiem:   http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/przemoc-wobec-dzieci/ .

poradnik nik
Pobierz