Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu,tytoniu i innych środków psychoaktywnych

W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WPÓŁPRACY
Realizacja na terenie woj.dolnośląskiego na lata 2012-2016

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest wspołrealizatorem Projektu “Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu,tytoniu i innych środków psychoaktywnych”,współfinansowego z funduszy szwajcarskich w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wpółpracy.
Projekt ma na celu ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym,  tj. między 15 a 49 rokiem życia.Państwowa Inspekcja Sanitarna przyczyni sie do osiągnięcia celu Projektu, poprzez włączenie się w realizację następujących komponentów.