RODZINA NA PLUS

Projekt powstał na podstawie diagnozy potrzeb dzieci z HIV i ich rodzin, wypracowanej przez psychologów doświadczonych w pracy z rodzinami będącymi pod opieką Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego w Warszawie.

Jednym z zadań projektu było stworzenie portalu internetowego www.rodzina-na-plus.pl

Portal, oprócz dostarczenia profesjonalnej wiedzy, pełni funkcję poradni on-line. Składa się z dwóch stref.

Pierwsza część, ogólnodostępna, pełni funkcję edukacyjną. Zamieszczono tam artykuły z zakresu problematyki HIV/AIDS. Ta część portalu skierowana jest do ogólnej populacji, dzięki czemu przyczynia się do poszerzenia wiedzy na temat HIV/AIDS oraz do demitologizacji wyobrażeń społecznych na temat zakażenia i choroby.

Druga część portalu skierowana została do osób młodych zakażonych wirusem oraz do ich rodzin.

Ta strefa portalu umożliwia udzielenie wsparcia przez:

      konsultacje psychologiczne on-line,

      porady prawne on-line,

      dostarczanie innych potrzebnych informacji.

W ramach tej strefy funkcjonują dwa moduły:

      dla nastolatków borykających się z własnym  zakażeniem,

      dla rodzica lub rodziców, których dotyczy problem zakażenia.

Moduł  przeznaczony dla młodzieży zawiera:  wskazówki dotyczące sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, ważne z perspektywy młodego człowieka, informacje w zakresie HIV/AIDS oraz interaktywne ćwiczenia rozwijające umiejętności psychospołeczne.
W module przeznaczonym dla rodziców znajdą się artykuły  z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej oraz praktyczne wskazówki dotyczące rozmów z dzieckiem na temat choroby oraz sposobów wspierania dziecka w radzeniu sobie z nią. Wskazówki są dostosowane do wieku dziecka, co pozwala rodzicom na podejmowanie adekwatnych działań.

Dorośli i dzieci mają możliwość rozmowy na czacie i otrzymania w ten sposób wiedzy i wsparcia. Czat umożliwia wymianę doświadczeń, udzielania profesjonalnego wsparcia i wzajemnych porad samopomocowych.

Użytkownicy drugiej części portalu mają zapewnioną anonimowość i bezpieczeństwo w rozmowach przez specjalny sposób logowania. Login startowy do zalogowania się w wewnętrznej części portalu otrzymywać będą po weryfikacji e-mailowej od pracownika Fundacji Studio Psychologii Zdrowia.

Dodatkowe informacje można znaleźć na: www.studio-psychologii.pl *