Rzuć palenie razem z nami 2016

W związku z obchodami Ogólnopolskiej akcji

Rzuć palenie razem z nami”

przypadającej w dniu 17 listopada 2016r

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej, zaprasza do podjęcia działań związanych z organizacją w/w akcji .

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. Inicjatywa ta powstała w Stanach Zjednoczonych – dziennikarz Lynn Smith zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. Idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem przyjęła się także w innych krajach. Od 1991 roku do rzucenia palenia namawia się Polaków.
Palenie tytoniu od wielu lat stanowi poważny problem społeczny w Polsce. Celem akcji jest trwała zmiana zachowań zdrowotnych, poprzez zwrócenie uwagi na problem nieprzestrzegania zakazu palenia w miejscach użyteczności publicznej oraz braku poszanowania praw osób niepalących do przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego a także:

– zmniejszenie liczby osób palących przy dzieciach i kobietach w ciąży

– zmniejszenie liczby osób będących biernymi palaczami

– eliminowanie zdrowotnych skutków biernego palenia

– edukacja osób palących, aby nie palili papierosów w miejscach objętych zakazem palenia, a także w miejscach nie ujętych w ustawie i z którego korzystają również osoby niepalące ( np. klatka schodowa, plaża; park, wejścia do budynków, przejścia dla pieszych),

– zwrócenie uwagi osobom palącym, że palenie w otoczeniu osób nie palących może być odbierane jako brak szacunku oraz brak poszanowania praw osób niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

W/w akcja jest strategicznym elementem realizowanego Ogólnopolskiego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

W Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej można otrzymać materiały oświatowo zdrowotne (ulotki, plakaty) które mogą być potrzebne do realizacji działań. Kontakt pod nr tel.3172-760 wew. 29 Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 

 Materiały do pobrania:

Ulotka plik.pdf

Ulotka 2 plik.jpg

Billboard plik.jpg

Baner plik.jpg

Baner 2 plik.jpg

ANTYTYTONIOWY  PUNKT KONSULTACYJNY plakat plik.doc