RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej,

przypomina, że w dniu 19 listopada 2015 przypada akcja

„Rzuć Palenie Razem z nami”

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypada zawsze w trzeci czwartek listopada.

Inicjatywa ta powstała w Stanach Zjednoczonych – dziennikarz Lynn Smith zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. Idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem przyjęła się także w innych krajach. Od 1991 roku do rzucenia palenia namawia się Polaków.

Celem akcji jest trwała zmiana zachowań zdrowotnych, poprzez zwrócenie uwagi na problem nieprzestrzegania zakazu palenia w miejscach użyteczności publicznej oraz braku poszanowania praw osób niepalących do przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego a także:

1. zmniejszenie liczby osób palących przy dzieciach i kobietach w ciąży

2. zmniejszenie liczby osób będących biernymi palaczami

3. eliminowanie zdrowotnych skutków biernego palenia

4. edukacja osób palących, aby nie palili papierosów w miejscach objętych zakazem palenia, a także w miejscach nie ujętych w ustawie, a także z którego korzystają również osoby niepalące ( np. klatka schodowa, plaża; park, wejścia do budynków, przejścia dla pieszych),

5. zwrócenie uwagi osobom palącym, że palenie w otoczeniu osób nie palących może być odbierane jako brak szacunku oraz brak poszanowania praw osób niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego