EPIDEMIOLOGIA

Informacje dotyczące Sekcji znajdziecie Państwo w menu:

Podkategorie w kategorii Sekcja Epidemiologii

Oddział Epidemiologii PSSE w Środzie Śląskiej: realizuje zadania zgodnie zustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru nad chorobami zakaźnymi, szczepieniami ochronnymi i nad warunkami sanitarno-higienicznymi w podmiotach leczniczych.

Asystent Sekcji Epidemiologii – Jolanta Stanek

Tel: 71 317-27-60 wew/ 23

Oddział Epidemiologii – akty prawne

Zadania Sekcji Epidemiologii:

 •  Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, poprzez stały monitoring sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych i pasożytniczych na terenie Powiatu Średzkiego
 •  Nadzór nad dokumentacją medyczną, zgłaszalnością chorób zakaźnych, chorób pasożytniczych oraz zatruć.
 • Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych mających na celu ustalenie źródła zakażenia oraz przecięcie dróg szerzenia się zakażenia.
 • Dokonywanie ocen i analiz sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń zarejestrowanych.
 • Stała współpraca ze szpitalnymi zespołami ds. zakażeń w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.
 • Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologiczne czynniki  chorobotwórcze  podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.
 • Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej
 • Opracowywanie dwutygodniowych, kwartalnych, rocznych sprawozdań, dotyczących zachorowań na choroby zakaźne.
 • Nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych, ozdrowieńcami, osobami ze styczności.
 • Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego w sytuacjach mogących być skutkiem ataku bioterrorystycznego.
 • Opracowywanie projektów decyzji lub wystąpień do innych organów o ich wydanie w przypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu
 • chorób zakaźnych, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń na terenie Powiatu Średzkiego.
 • Ocena sytuacji epidemiologicznej, zagrożeń dla  mieszkańców Powiatu Średzkiego

Zadania Sekcji Epidemiologii w zakresie Szczepień Ochronnych:

Sekcja Szczepień Ochronnych realizuje zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń poprzez:
1.Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne
2.Kontrola dokumentacji dotyczącej szczepień prowadzonej przez placówki ochrony zdrowia.
(Nadzór nad prowadzeniem i obiegiem dokumentacji szczepień)
3.Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami  oraz nadzór  nad przestrzeganiem łańcucha chłodniczego
4.Ocena stanu sanitarnego w zakresie szczepień ochronnych placówek ochrony zdrowia
5.Sporządzanie sprawozdań rocznych ze stanu uodpornienia,  kwartalnych ze zużycia szczepionek i kart uodpornienia, miesięcznych ze zużycia szczepionek dla dzieci z grup ryzyka oraz ze  stanu posiadanych szczepionek.
6.Opracowywanie analiz wykonawstwa obowiązkowych szczepień ochronnych.
7.Działania w kierunku poprawy wykonawstwa szczepień;
8.Prowadzenie szkoleń i narad z nadzorowanymi podmiotami w zakresie szczepień ochronnych;
9.Dystrybucja preparatów szczepionkowych przeznaczonych do realizacji Programu Szczepień Ochronnych na potrzeby punktów szczepiących
10.Sporządzanie rocznych zapotrzebowań na preparaty szczepionkowe do realizacji Programu Szczepień Ochronnych celem utrzymania optymalnego stanu uodpornienia
11.Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolno – nadzorczej w zakresie szczepień.
12.Prowadzenie nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi poprzez monitorowanie, prowadzenie rejestru i analizę zgłaszanych przez lekarzy niepożądanych odczynów
13.Działalność informacyjno-konsultacyjna w zakresie uregulowań prawnych i zasad realizacji szczepień ochronnych;