Sekcja Higieny Komunalnej

Pokój nr 12 (I piętro)

tel. (071) 317 27 60 wew. 30