Higiena Żywności
Kierownik Sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotu Użytku

p.o. Kierownika HŻŻiPU – mgr inż. Sabina Połońska

pokój nr 5 (parter)

tel/fax (0–71) 317-27-60 wew. 35