Oświata Zdrowotna
Pokój nr 4 (parter)

 adres email :  oswiata@pssesrodaslaska.pl

starszy asystent:

mgr Zyta Honc-Skowrońska

starszy asystent:

mgr Anna Mróz

Informacje dotyczące działu znajdziecie Państwo w menu:

Podkategorie w kategorii Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocja Zdrowia

ZADANIA:

SEKCJA OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA działa na podstawie:

 • art. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. nr 212 poz. 1263, z późn. zm.),
 • wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a zwłaszcza Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatki i Analiz Głównego Inspektora Sanitarnego,
 • wytycznych Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu,
 • Narodowego Programu Zdrowia.

Działania podejmowane przez Sekcje Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej wynikają z założeń krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa dolnośląskiego i powiatu średzkiego.

REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE – w ramach tego programu:
 • “Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej,
 • “Nie pal przy mnie proszę” – program edukacji antynikotynowej dla dzieci klas I-III szkół podstawowych,
 • “Znajdź właściwe rozwiązanie” – program edukacji antynikotyowej dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
 1. PROGRAM ZWALCZANIA AIDS i ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV.
 2. TRZYMAJ FORMĘ – program edukacyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz klas V-VI szkół podstawowych promujący aktywny styl życia i zbilansowaną dietę.
 3. “Moje dziecko idzie do szkoły”- program edukacyjny dla uczniówi rodziców klas I szkół podstawowych.
 4. Projekt “Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” – adresowany do kobiet w wieku prokreacyjnym.
 5. ARS, czyli jak dbać o miłość ? – program dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie profilaktyki uzależnień.
 6. “Wybież życie  – pierwszy krok” – program lokalny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 
 7. Stop HCV – program lokalny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

             CYKLICZNE DZIAŁANIA AKCYJNE

 1.  AKCJA ZIMOWA – działania o tematyce prozdrowotnej, skierowane do społeczności lokalnej oraz dzieci i młodzieży przebywających na feriach zimowych, mające na celu podniesienie bezpieczeństwa wypoczynku.
 2. AKCJA LETNIA – działania skierowane do dzieci, młodzieży, a także do osób dorosłych, podnoszące kwestie bezpiecznego letniego wypoczynku.
 3. ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA – akcja inicjowana przez Światową Organizację Zdrowia, co roku podejmująca inny zakres zagadnień związanych ze zdrowiem.
 4. ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU – działania z zakresu profilaktyki tytoniowej (31 maja).
 5. ŚWIATOWY DZIEŃ SENIORA –  działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych (październik).
 6. ŚWIATOWY DZIŃ WALKI Z AIDS – działania związane z profilaktyką HIV/AIDS (1 grudnia).
 7. ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA – działania z zakresu profilaktyki tytoniowej (trzeci czwartek listopada).