Służby sanitarne mają karać za łamanie zakazu palenia

MZ/Rynek Zdrowia 
29-10-2010 17:12 

Inspektorzy sanitarni będą nakładali kary finansowe za złamanie zakazu palenia papierosów – zakłada projekt zmiany rozporządzenia, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. 
Znowelizowana tzw. ustawa antynikotynowa, która zacznie obowiązywać 15 listopada, wprowadzi zakaz palenia w środkach transportu publicznego, w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci, na przystankach komunikacji miejskiej. Zakazem palenia zostaną objęte także szkoły, zakłady opieki zdrowotnej, placówki oświaty i obiekty sportowe.
Zgodnie z nowelą właściciele restauracji z co najmniej dwiema salami konsumpcyjnymi będą mogli jedną z nich przeznaczyć dla osób palących. Sala musi być jednak zamknięta i wentylowana. W jednoizbowych lokalach obowiązywać będzie całkowity zakaz palenia.

Za złamanie zakazu będzie grozić kara grzywny do 500 zł. Za nieumieszczenie informacji o zakazie palenia tytoniu właścicielowi lub zarządzającemu obiektem grozi kara do 2000 zł. 
Projekt rozporządzenia, który 29 października został przekazany do konsultacji społecznych, nadaje funkcjonariuszom Państwowej Inspekcji Sanitarnej prawo do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za łamanie zakazu palenia tytoniu. 
Termin zgłaszania uwag do projektu upływa w dniu 2 listopada 2010 r.