Statut

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej, zwana dalej Powiatową Stacją działa na podstawie statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm wraz z aktami wykonawczymi;

2. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 49, poz. 2104 z późn. zm.).

Statut PSSE w Środzie Śląskiej nadany został Zarządzeniem Nr 1 Wojewody Dolnoślaskiego z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Dolnośląski.

Siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest miasto Środa Śląska.

Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest powiat Średzki Śląski.