Strona główna

Wodociąg Malczyce

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 30 września 2020r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Malczycach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej  informuje konsumentów wody …

Czytaj Więcej...

Wodociąg Malczyce

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 15 września 2020r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Malczycach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej  informuje, że w …

Czytaj Więcej...

Wodociąg Ramułtowice

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 08 września 2020r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Ramułtowicach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej informuje konsumentów wody …

Czytaj Więcej...

Wodociąg Ramułtowice

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 03 września 2020r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Ramułtowicach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej informuje, że w …

Czytaj Więcej...

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, 24.08.2020 r. Pasażer: 1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego. 2. Pasażer ma obowiązek …

Czytaj Więcej...

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

KOMUNIKAT XI dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartościnarażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji2000/39/WE. Pobierz: Komunikat-XI.pdf KOMUNIKAT XII dotyczy stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS …

Czytaj Więcej...