Światowy Dzień Bez Tytoniu 2014r.

Światowy Dzień Bez Tytoniu

31 maja 2014

31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. To ważna data w kalendarzu aktywności promujących zdrowy styl życia. Każdego roku WHO stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Co roku Światowa Organizacja Zdrowia koncentruje się na innym aspekcie walki z paleniem tytoniu.

Tegoroczne hasło obchodów  to

 “Podnoszenie podatku  akcyzowego na wyroby tytoniowe”

    Zgodnie  wytycznymi Ramowej Konwencji WHO o użyciu tytoniu )FCTC), kraje członkowskie powinny wdrażać politykę cenową na wyroby tytoniowe w celu zmniejszenia ich konsumpcji. Zgodnie z Art.6 FCTC:”Strony uznają, że mechanizmy cenowe i podatkowe są skutecznym i ważnym sposobem ograniczania konsumpcji tytoniu”

   Badania pokazują, że podnoszenie podatku na wyroby tytoniowe jest szczególnie skuteczne w ograniczaniu używania tytoniu wśród grup o niskich dochodach oraz w zapobieganiu rozpoczynaniu palenia wśród młodych ludzi. Wzrost podatku , który zwiększy ceny wyrobów tytoniowych o 10% powoduje zmniejszenie konsumpcji tytoniu o około 4% w krajach o wysokich dochodach, a nawet o 8% w większości krajów o niskich i średnich dochodach. Podnoszenie podatków na wyroby tytoniowe skłania palaczy do porzucenia nałogu, zniechęca młodych ludzi do rozpoczęcia palenia oraz jest źródłem przychodów do budżetów państw.

  Podatek akcyzowy stanowi w Polsce dużą część procentową ceny końcowej wyrobów tytoniowych, jednak akcyza kwotowa w euro (podatek za 1000 papierosów) oraz cena papierosów są na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej

   Światowa Organizacja Zdrowia zaleca znaczące i systematyczne podwyższanie podatków na wszystkie wyroby tytoniowe , w tym:

  • Skoncentrowanie działań na modelowaniu składnika kwotowego podatku akcyzowego zamiast podatku stanowiącego część procentową ceny, w celu zwiększenia dochodów budżetowych. a także nałożenie wysokiej opłaty minimalnej

  • Znaczne zwiększenie podatku akcyzowego na wszystkie inne produkty tytoniowe, aby zachować efektywność wzrostu podatku na papierosy;

  • Zwiększenie podatku akcyzowego w celu zbliżenia opodatkowania ( w euro akcyzy na 1000 papierosów) do poziomów w innych krajach członkowskich UE.

Zmniejszanie konsumpcji tytoniu, ratuje życie

 Ostatecznym celem Światowego Dnia Bez Tytoniu jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń, przed niszczącymi skutkami zdrowotnymi spowodowanymi paleniem tytoniu, ale też konsekwencjami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi używania tytoniu i narażenia na dym tytoniowy.

Adresy Poradni Odwykowych dla Palaczy we Wrocławiu.

ANTYTYTONIOWY PUNKT KONSULTACYJNY

Wrocław; ul. Nowowiejska 64/66

czynny:

wtorek i środa:

1530 – 1730

tel. 071 322-60-08

PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Wrocław ul. Oławska 14

czynny:

poniedziałek i środa:

1530 – 1730

tel. 071 344-88-54

 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105

III piętro pok. 341

czynny:

czwartek: 1500 – 1700

tel. 071 334-95-59