Światowy Dzień FAS 2010

  • PAP/Rynek Zdrowia

 

Ok. 10 proc. kobiet przyznaje się do picia alkoholu w ciąży. Tymczasem skutkiem nawet okazjonalnego picia, może być tzw. płodowy zespół alkoholowy (FAS) – uszkodzenie mózgu powodujące trudności w uczeniu, zapamiętywaniu, nadpobudliwość. W piątek (9 września) obchodzimy Światowy Dzień FAS.

Każda ilość alkoholu wypitego w ciąży, nawet lampka wina czy piwo, może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku, uszkadzając jego mózg lub powodując inne wady wrodzone – alarmują specjaliści.

Z badań OBOP wynika, że wbrew powszechnej opinii, problem picia alkoholu w ciąży nie dotyka tylko tzw. środowisk patologicznych; po alkohol sięgają także wykształcone i dobrze zarabiające Polki – przyznaje się do tego 6 proc. kobiet zarabiających powyżej 4 tys. zł.

Najczęściej piją ciężarne o najniższych dochodach, poniżej 2 tys. zł (25 proc. wskazań). Picie w ciąży najczęściej zdarza się matkom najmłodszym – przyznaje się do tego 21 proc. kobiet w wieku 20-24; 11 proc. w grupie wiekowej 25-29 lat, 8 proc. wśród 30-35-latek.

Najpoważniejszym skutkiem picia w ciąży jest tzw. płodowy zespół alkoholowy – FAS (Fetal Alcohol Syndrome) u dziecka. Najczęściej objawia się on zaburzeniami neurologicznymi, jak nadpobudliwość, trudności w kontrolowaniu impulsów, osłabienie zdolności intelektualnych i najpoważniejsze – małogłowie. Specjaliści podkreślają, że nawet dzieci kobiet, które w ciąży piły okazjonalnie mogą mieć w mózgu zmiany typowe dla FAS.

U dzieci z FAS wykształcają się charakterystyczne rysy twarzy: spłaszczenie środkowej części twarzy, mały zadarty nos, wąskie i szeroko rozstawione oczy. Mogą też występować wady innych narządów – serca, stawów, rozszczep wargi, podniebienia, zaburzenia słyszenia, widzenia, czucia, orientacji przestrzennej.

Mają problemy z zapamiętywaniem i wykorzystywaniem zdobytych informacji, źle się uczą, mają problemy emocjonalne, nie panują nad impulsami, nie odnajdują się w społeczeństwie. Miewają niekontrolowane napady złości, mają skłonność do uzależnień i depresji, są lękliwe i podatne na manipulację. Ok. 80 proc. z nich wychowuje się poza rodzinami biologicznymi. Jako dorośli mogą popadać w kłopoty z prawem i nadużywać alkoholu.

W Polsce z FAS rodzi się co roku ok. tysiąca dzieci. Ale 9-10 razy częściej występują inne wady i zaburzenia związane z piciem alkoholu w ciąży.