Światowy Dzień Wiedzy o Szkodnikach 6 czerwca 2017

Szanowni Państwo

 

 

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynsekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji (PSPDDiD) pragnie poinformować, że został ustanowiony Światowy Dzień Wiedzy o  Szkodnikach, który przypada 6 czerwca 2017 roku.

Zagrożenia ze strony szkodników są rozmaite, i tak każdego roku około 2 miliony osób umiera po ukąszeniu przez komara z rodzaju Anopheles będącego nosicielem malarii. Inne szkodniki jak np. prusaki nie tylko przenoszą patogenne bakteria skażające żywność, ale ich obecność w pobliżu człowieka może powodować występowanie reakcji alergicznych. Zagrożeniem dla zdrowia są także gryzonie (myszy i szczury), które swoimi mocnymi zębami uszkadzają opakowania z żywnością i w ten sposób mogą skażać ją bakteriami chorobotwórczymi. Można wymieniać wiele szkodników, ale nie można pominąć pluskiew, które po wielu latach praktycznej nieobecności, powróciły i w związku ze zwiększającym się rozprzestrzenianiem stają się co raz większym problemem. Ich ukąszenia, poza bezpośrednim podrażnieniem ofiary, mogą prowadzić do zakażeń wtórnych.

Światowy Dzień Wiedzy o  Szkodnikach został zaproponowany, przy poparciu WHO, przez kilka organizacji zrzeszających dezynsektorów z różnych kontynentów. Są to Chinese Pest Control Association (CPCA), Federation of Asian & Oceania Pest Managers Associations (FAOPMA), National Pest Management Association (NPMA), i Confederation of European Pest Management Associations (CEPA).

Powstałe w 1994 roku Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynsekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji (http://www.deratyzacja.com.pl) zrzeszające polskich dezynsektorów działa na rozmaitych polach. Prowadzi szkolenia na temat zagrożeń ze strony szkodników i metod ochrony przed nimi, aby członkowie mogli świadczyć usługi w sposób bezpieczny i na wysokim poziomie. Podnoszeniu jakości świadczonych usług służy także udział członków Stowarzyszenia w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN). PSPDDiD regularnie organizuje ConExPest, czyli dostępną dla wszystkich wystawę i konferencję. Ostatnia miała miejsce w maju tego roku we Wrocławiu.