Światowy Dzień Zdrowia 2014 r.

Swiatowy Dzien Zdrowia

7 Kwiecien 2014
Choroby Wektorowe
Swiatowy Dzien Zdrowia odbedzie sie 7 kwietnia 2014. Tematem przewodnim beda
choroby przenoszone przez wektory.
Swiatowy Dzien Zdrowia obchodzony jest kadego roku 7 kwietnia, aby uczcic
rocznice powstania Swiatowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest
wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie
wymaga szczególnej uwagi. Obchody Swiatowego Dnia Zdrowia stwarzaja moliwosc
podjecia wielu działan, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.
Wektory to organizmy, które sa przenosicielami patogenów lub pasoytów. Poprzez
wedrówke i kontakt z otoczeniem przenosza grozne drobnoustroje na inne organizmy,
czesto na ludzi. W ten sposób moga wywołac choroby, które zagraaja yciu lub
zdrowiu człowieka. Przykładem wcia groznej choroby pasoytniczej jest malaria,
która w 2010 roku pochłoneła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie
wzrosło rozpowszechnienie goraczki denga, której wzrost na przełomie 50 lat
jest 30-krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy miedzy
innymi Goraczke Zachodniego Nilu, chikungunye, odkleszczowe zapalenie mózgu,
czy borelioze.
Podczas Swiatowego Dnia Zdrowia 2014 chcemy zwrócic uwage by:
 Rodziny mieszkajace na obszarach najbardziej zagroonych miały wiedze jak
naley sie chronic przed tymi chorobami;
 Władze odpowiedzialne za zdrowie pomagały ludziom w ochronie przed tymi
zagroeniami;
 Podróni mieli swiadomosc, kiedy istnieje koniecznosc ochrony i jakie srodki
profilaktyczne naley podjac;
 Władze w krajach, w których choroby przenoszone przez wektory staja sie
problemem zdrowotnym, podjeły kroki w celu ochrony ludnosci przed nimi
tymi chorobami.
Wstepne informacje o kampanii zostały ju umieszczone na stronie internetowej
WHO: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2014/event/en/index.html