Światowy Dzień Zdrowia w Środzie Śląskiej 2015r.

Światowy Dzień Zdrowia w Środzie Śląskiej

 

Organizatorzy obchodów Światowego Dnia Zdrowia: POE, PSSE, PCK zapraszają do wzięcia udziału w Paradzie Zdrowia pod hasłem „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”, która odbędzie się 24.04.2015 r. w Środzie Śląskiej, o godzinie 9.30 na placu parkingu przy pomniku Rolanda, oraz do udziału w „Przeglądzie Piosenki o Zdrowiu”.

Zgłoszenie uczestnictwa placówki w Paradzie Zdrowia i w Powiatowym Przeglądzie Piosenki o Zdrowiu proszę przesłać do dnia 10 kwietnia 2015 r. na załączonej karcie zgłoszenia (załącznik nr 1)  fax 71 317 29 26 lub e-mail; poe@powiat-sredzki.pl

Zamieszczamy również Regulamin Powiatowego Przeglądu Piosenki o Zdrowiu (załącznik nr 2).

Załącznik nr 3 (zgłoszenie uczestnictwa w VI Powiatowym Przeglądzie Piosenki o Zdrowiu 2015) i załącznik nr 4 (Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w “VI Powiatowym Przeglądzie Piosenki o Zdrowiu 2015”) z Regulaminu Powiatowego Przeglądu Piosenki o Zdrowiu proszę przesłać do dnia 17kwietnia 2015 r.