WHO: Polska wśrod krajów o najwyższym spożyciu alkoholu

WHO: Polska wśrod krajów o najwyższym spożyciu alkoholu
PAP/Rynek Zdrowia 
11-02-2011 20:21 

Polska jest w grupie krajów o najwyższym spożyciu czystego alkoholu na dorosłego mieszkańca. 
Przy średniej światowej 6,13 litra, w Polsce wypija się 13,3 litra ‒ wynika z opublikowanego w piątek (11 lutego) raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Co więcej, konsumpcja napojów wyskokowych w naszym kraju stale wzrasta. 
Z opracowania wynika, że w 2005 r. spożycie czystego alkoholu na świecie wynosiło średnio 6,13 litra na osobę po 15. roku życia. Najwięcej alkoholu spożywa się w krajach Europy, ale też w Australii, Nowej Zelandii i Argentynie. 
Polska należy do 25 krajów Europy (spośród 50 należących do WHO, dla których dane były dostępne) o spożyciu alkoholu powyżej średniej europejskiej, tj. 12,2 litra czystego alkoholu na osobę po 15. roku życia. W naszym kraju średnia ta wynosi 13,3 l. Na pierwszym miejscu znalazły się Mołdawia ‒ 19,2 l, oraz Węgry ‒ 16,3 l. 
Co niepokojące, Polska znalazła się też w stosunkowo małej grupie krajów, w których konsumpcja napojów z alkoholem wzrasta. Jest to zgodne z danymi z 2008 r., które można znaleźć na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
PARPA przedstawia jednak spożycie czystego alkoholu w przeliczeniu na wszystkich mieszkańców, a nie tylko dorosłych, jak robi to WHO. Z polskich danych wynika, że w latach 2003-2008 wzrosło ono z niecałych 8 l czystego alkoholu na każdego mieszkańca do 9,6 l. Aż 66 proc. konsumowanych u nas napojów alkoholowych stanowią trunki mocniejsze, 20 proc. to piwo, a 14 proc. – wino. 
Szacuje się, że nadużywanie alkoholu przyczynia się do ponad 60 różnych rodzajów schorzeń i urazów; powoduje od 20 do 50 proc. przypadków marskości wątroby, padaczki, zatruć, wypadków drogowych, aktów przemocy i różnych rodzajów raka. 
Jest to jeden z czterech najważniejszych czynników – obok palenia tytoniu, niezdrowej diety i braku aktywności fizycznej – zwiększających ryzyko chorób niezakaźnych, jak schorzenia układu sercowo-naczyniowego, nowotwory złośliwe, przewlekłe choroby płuc i cukrzyca.