Wodociąg Bogdanów

KOMUNIKAT

Z DNIA 04 lipca 2018 ROKU

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Bogdanowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej, informuje konsumentów wody z wodociągu w Bogdanowie (zaopatrywane miejscowości: Bogdanów, Godków, Mieczków, Osiek, Wichrów, Paździorno, Osieczyna), że wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach w dniu 02.07.2018 r. w stacji uzdatniania wody Bogdanów oraz sieci wodociągowej wykazały prawidłową jakość wody.

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia.