Wodociąg Kostomłoty

KOMUNIKAT

Z DNIA 04 lipca 2018 ROKU

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Kostomłotach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej informuje konsumentów wody z wodociągu w Kostomłotach (zaopatrywane miejscowości: Kostomłoty, Zabłoto, Jenkowice, Piersno, Samborz), że wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach w dniu 02.07.2018 r. w stacji uzdatniania wody Kostomłoty oraz sieci wodociągowej wykazały prawidłową jakość wody.

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia.