Wodociąg Lutynia

KOMUNIKAT

Z DNIA 17 kwietnia 2019 ROKU

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Lutyni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej informuje konsumentów wody z wodociągu w Lutyni (zaopatrującego miejscowości: Gałów, Gałówek, Lutynia, Łowęcice, Radakowice, Zakrzyce), że wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu w stacji uzdatniania wody oraz z sieci wodociągowej w dniu 12.04.2019 r. wykazały prawidłową jakość wody.

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia.