Wodociąg Lutynia

KOMUNIKAT

Z DNIA 29 marca 2019 ROKU

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Lutyni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Gałów, Gałówek, Lutynia, Łowęcice, Radakowice, Zakrzyce, stwierdzono na sieci wodociągowej podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów (w próbce pobranej w stacji uzdatniania wody nie stwierdzono mikroorganizmów). Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Uwaga: wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.