Wodociąg Malczyce

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z dnia 15 września 2020r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Malczycach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej  informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Malczyce, Chomiąża w gmi­nie Malczyce powiat średzki, stwierdzono przekroczenie war­tości parametrycznych mętności oraz żelaza w wodzie.

Przekroczenie wartości żelaza oraz mętności w wodzie pitnej może pogarszać jej wygląd i smak, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej stwierdza wa­runkową przydatność wody do spożycia.   Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone    w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).