Wodociąg Malczyce

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z dnia 30 września 2020r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Malczycach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej  informuje konsumentów wody z wodociągu w Malczycach (zaopatrywane miejscowości: Malczyce, Chomiąża w gmi­nie Malczyce), że wyniki badań fizykochemicznych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 28.09.2020 r. w stacji uzdatniania wody Malczyce oraz z sieci wodociągowej wykazały prawidłową jakość wody.

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia.