Wodociąg Malczyce

 KOMUNIKAT

Z DNIA 10 listopada 2015 ROKU

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Malczycach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej, informuje konsumentów wody z wodociągu w Malczyce (miejscowości objęte zasięgiem wodociągu to: Malczyce, Chomiąża), iż wyniki badań mikrobiologicznych próbek wodypobranej dnia 20.11.2015 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z. o. o  w Malczycach na Stacji Uzdatniania Wody Malczyce sieci wodociągowe w Malczycach- Przedszkole i Szkoła Podstawowa ul. Szkolna nie wykazują przekroczenia norm sanitarnych.

W związku z powyższym woda nadaje się do picia i celów gospodarczych.

O powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej zawiadomił  Wójta Gminy Miękinia i zarządcę wodociągu.