Wodociąg Mazurowice

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 03 lipca 2020r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Mazurowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej informuje konsumentów wody wodociągu Mazurowice, zaopatrującego miejscowości: Mazurowice, Rachów w gmi­nie Malczyce, że wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 29.06.2020r. w stacji uzdatniania wody w Mazurowicach oraz z sieci wodociągowej wykazały prawidłową jakość wody pod względem parametrów mikrobiologicznych.

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia.