Wodociąg Mazurowice

KOMUNIKAT

Z DNIA 22 czerwca 2020 ROKU

Skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Mazurowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej, informuje konsumentów wody z wodociągu w Mazurowicach (Miejscowości objęte zasięgiem wodociągu to: Mazurowice, Rusko, Rachów), iż wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej zarządcy na SUW wodociągu Mazurowicach wykazują przekroczenia norm sanitarnych(dot. przekroczeń parametrów bakteriologicznych- bakterie grupy coli), w związku z powyższym zobowiązano zarządcę wodociągu Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z. o. o w Malczycach do:

  1. prowadzenia dezynfekcji wody do momentu uzyskania prawidłowych parametrów mikrobiologicznych,
  2. ustalenia źródła zanieczyszczenia wody i podjęcia działań naprawczych,
  3. powiadomienia odbiorców wody o zaistniałym fakcie,

Mając na uwadze ochronę zdrowia konsumentów wody zaleca się gotowanie wody z kranu przeznaczonej do picia oraz przygotowywania zimnych napojów i potraw, wytwarzania lodu. Mycie owoców i warzyw, naczyń kuchennych i sztućców wodą aktualnie chlorowaną (nie gotowaną) nie stwarza zagrożenia zdrowotnego. Woda z kranu nadaje się do mycia oraz kąpieli w wannie i pod natryskiem, ale nie należy dopuszczać, aby dostała się w większej ilości do jamy ustnej-dotyczy to również mycia zębów (należy wykluczyć przedostawanie się popłuczyn po myciu zębów do przewodu pokarmowego – w szczególności dotyczy to małych dzieci; bezpieczniej jest używać jest do tego celu wody przegotowanej). Jednocześnie informujemy że przy zachowaniu powyższego reżimu sanitarnego woda nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego.

O powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej zawiadomił Wójta Gminy Malczyce i zarządcę wodociągu.