Wodociąg Mazurownice

KOMUNIKAT

Z DNIA 28 lipca 2016 ROKU

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Mazurowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej, informuje konsumentów wody z wodociągu w Mazurowicach (miejscowości zaopatrywane przez wodociąg: Mazurowice, Rusko, Rachów), że wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w SUW Mazurowice (woda surowa i uzdatniona) dnia 26.07.2016 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z. o. o w Malczycach wykazały prawidłową jakość wody.

W związku z powyższym woda nadaje się do picia i celów gospodarczych.

Jednocześnie informujemy, że zaprzestano chlorowania wody.

O powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej zawiadomił Wójta Gminy Malczyce.