Wodociąg Miękinia

KOMUNIKAT

Z DNIA 04 lipca 2016 ROKU

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Miękini

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej, informuje konsumentów wody z wodociągu w Miękini (miejscowości objęte zasięgiem wodociągu to: Miękinia, Białków, Lubiaków, Zabór Wlk, Mł, Głoska, Gloska-Gąsiorów Księginice, Klęka, Prężyce, Księginice-Warzyna, Lenartowice, Gosławice, Głoska-Głogi ), iż wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody pobranej dnia 20.06.2016 r. na Stacji Uzdatniania Wody w Miękini w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śl. nie wykazują przekroczenia norm sanitarnych.

W związku z powyższym woda nadaje się do picia i celów gospodarczych.

Jednocześnie informujemy, iż zaprzestano chlorowania wody.

O powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej zawiadomił Wójta Gminy Miękinia i zarządcę wodociągu.