Wodociąg Mrozów

KOMUNIKAT

Z DNIA 29 marca 2019 ROKU

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Mrozowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Czerna, Kokorzyce, Krępice, Mrozów, Wilkostów, Wojnowice, Wróblowice, Żurawiniec, stwierdzono w próbce pobranej w stacji uzdatniania wody przekroczenie war­tości parametrycznej manganu.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).