Wodociąg Mrozów

KOMUNIKAT

Z DNIA 08 maja 2019 ROKU

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Mrozowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej informuje konsumentów wody z wodociągu w Mrozowie (zaopatrującego miejscowości: Czerna, Kokorzyce, Krępice, Mrozów, Wilkostów, Wojnowice, Wróblowice, Żurawiniec), że wynik badania manganu ogólnego próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu w stacji uzdatniania w dniu 30.04.2019 r. wykazał prawidłową jakość wody.

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia.