Wodociąg Mrozów

KOMUNIKAT

Z DNIA 04 lipca 2016 ROKU

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Mrozowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej, informuje konsumentów wody z wodociągu w Miękini (miejscowości objęte zasięgiem wodociągu to: Mrozów, Krępice, Kokorycze, Żurawinie, Wojnowice, Wilkoszów, Czerna, Wróblowice, Wrocław-Mokre), iż wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody pobranej dnia 20.06.2016 r. na sieci wodociągu w Mrozowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śl. nie wykazują przekroczenia norm sanitarnych.

W związku z powyższym woda nadaje się do picia i celów gospodarczych.

Jednocześnie informujemy, iż zaprzestano chlorowania wody.

O powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej zawiadomił Wójta Gminy Miękinia i zarządcę wodociągu.